O projektu

NAZIV PROJEKTA:

DIGLOGS – Digitalising Logistics processes Digitaliziranje logističkih procesa Akronim projekta: DigLogs


OPIS PROJEKTA:

Projekt DigLogs uključuje suradnju dviju zemalja – Italije i Hrvatske, a provodi se s ciljem razvijanja potrebnih koncepata, tehnoloških rješenja, modela i planova, u svrhu uspostave naprednih digitaliziranih logističkih procesa u multimodalnom teretnom i putničkom prijevozu prisutnom u programskom području (području obuhvaćenom navedenim projektom). Projekt je usmjeren na razvoj ključnih provedbenih planova za povećanje konkurentnosti i usklađivanje multimodalnih teretnih i putničkih prijevoznih usluga.


PROJEKTNI CILJEVI:
 • Poboljšati i raširiti sposobnost nadziranja, praćenja, praćenja i sigurnog rukovanja tokovima robe i putnika
 • Povećati učinkovitost transportnih mreža, poboljšanjem sinkronizacije između logističkih korisnika, operatora i kontrolnih tijela
 • Poboljšati održivost logističkih sustava, smanjenjem njihovog utjecaja na lokalne zajednice u smislu zagušenja prometa i zagađenja

GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
 • Analiza utjecaja najvažnijih sektorskih inovacija i prisutnog trenda procesa digitalizacije u programskom području te upravljanje podacima koji se odnose na kretanja tereta i putnika
 • Razvoj „mape putovanja“ koje su bazirane na glavnim inovacijama tijekom idućih pet godina
 • Definiranje koraka koje bi trebalo poduzeti za primjenu inovativnih rješenja
 • Provođenje sedam pilot-akcija koje se tiču tereta i putnika, a potom implementacija kombiniranih pilot-aktivnosti radi ispitivanja stvarnih situacija u privatnom i javnom sektoru
 • Plan koji će omogućiti razumijevanje rezultata pilot akcija projekta svim mogućim budućim korisnicima u ciljanom programskom području (Hrvatska-Italija)
 • Prikupljanje iskustava i rezultata kako bi se u konačnici mogle provoditi mjere za digitalizaciju procesa i nakon završetka projekta

TRAJANJE PROJEKTA
 • Početak projekta: 01.01.2019.
 • Završetak projekta: 31.12.2021.